Video file

Youtube Toto je popysok videa

Toto je popisok obrazku

Koncom 80. rokov minulého storočia bola ukončená výstavba Petržalky ako projektu – sídla pre vyše 100 000 ľudí. Odvtedy postupne vzniká pozdĺž okružnej cestnej komunikácie paralelná štruktúra, ktorá nahrádza nerealizovanú centrálnu os občianskej vybavenosti. Výstavisko, kancelárie, logistiké centrá, auto-díleri, skladiská, benzínové pumpy, ale aj nové bývanie, vlaková stanica, univerzita, park, záhradky, dostihová dráha, pole, či štátna hranica.

Toto lineárne mesto je antitézou Petržalky. Je neplánované, rôznorodé a vďaka extrémnej mierke skoro neviditeľné.

Umožňuje variabilnú integráciu typológií a funkcií. Tak ako vidíme kvalitu v intenzifikácii perimetra tejto mestskej časti, rovnako ju vidíme v prázdnote jej centra, ktoré ostalo krajinnou rezervou. Tieto procesy je možné ďalej pozorovať a formovať, ak ich budeme považovať za architektonické. Petržalku tak môžeme vnímať ako oveľa komplexnejší, vrstevnatý priestor než sa môže na prvý pohľad zdať.Výstava je súčasťou Projektu Bratislava, dokumentačno-špekulatívnej iniciatívy architektonického ateliéru PLURAL, ktorej zámerom je čítať Bratislavu skrz jej jedinečné formálne a štrukturálne kvality. Pozorovaním a dôsledným čítaním jestvujúceho, je možné extrapolovať určité charakteristické procesy, na ktorých sa dá stavať v projektoch rozvoja mesta.Projekt Bratislava vol.2 je pokračovaním tejto iniciatívy, voľne nadväzuje na letnú školu Hypotéza vs. Realita z Novembra 2017. Výstava sumarizuje aktivitu kolektívu architektov a študentov ktorá v roku 2018 formou “semináru” dokumentovala mestské štruktúry – artefakty, so zameraním na Petržalku, jej špecifické situácie.